Kvinnlig personal avgörande för att alla ska få hjälp

Under talibanernas maktövertagande hade många kvinnor svårt att arbeta. Det innebar att alla inte fick tillgång till den samhällsservice de behövde.

April 14, 2022, av SAK