Elever utbildas i hälsa och sjukvård

13-åringarna Madina och Khatane tillhör skolans hälsokommitté, en ny satsning. De går i skolan Abu Alisima i provinsen Ghazni.

December 16, 2022, av SAK