Ur Afghanistan-nytt

Fängslande om tre väldigt olika öden

Aktuellt Första gången Hala ser sin man i ögonen är han död, med två skotthål i pannan. Där börjar berättelsen om hennes son Bashir, då ett spädbarn.

”Jag vill visa solidaritet genom att vara aktiv”

Aktuellt En resa 1971 fick Lennart Olsson att fastna för Afghanistan. Nu är han ordförande för Vänersborgs lokalförening, som samarbetar med andra för att nå ut bredare.

Allt fler får ortopedisk hjälp i Ghazni

Aktuellt Antalet patienter på SAKs ortopediska mottagning i Ghazni stad har ökat markant efter
talibanernas maktövertagande.

Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Aktuellt Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

Aktuellt Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda. I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för kompetensutveckling av lärare.

Världsledande export och stort missbruk trots förbud

Aktuellt Afghanistan är världens största producent av opium. I april förra året förbjöd talibanledningen opiumodling, men frågan är vilken effekt förbudet får.

Miljoner fast i missbruk – få erbjuds hjälp

Aktuellt Ett enormt antal afghaner är drogberoende, men möjligheten att få hjälp som verkligen fungerar är liten. Några ideella organisationer arbetar med rehabilitering.

Behandlingshem ger hopp om normalt liv

Aktuellt På ett behandlingshem för narkotikamissbrukare i Ghazni finns plats för 50 personer. Jumadin och Muhammad är två av patienterna som vill bli av med missbruket.

Fattig och svag efter ett liv med droger

Aktuellt Abdul började med droger när han var 17 år och bodde i Iran. Nu är han 46 år. På grund av drogberoendet har han dålig ekonomi och dålig hälsa.