Analys

Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Aktuellt Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Desperation och skam bakom beslut att gifta bort barn

Analys Den ekonomiska kollapsen har fått fattiga familjer att fatta desperata beslut. För en del betyder det att de gifter bort sina minderåriga döttrar i utbyte mot ett brudpris. För att bättre förstå vad som får en familj att gifta bort sin underåriga dotter intervjuade Afghanistan Analysts Network några av fäderna. Även om det inte finns […]

Lokala journalister behöver stöd från omvärlden

Aktuellt Ahmed Walid Rashidi hör av sig via ett direktmeddelande i en app. Han är skakad. Inte så mycket för sin egen del, utan för sin afghanska kollegas del. Nyheten om att han och kollegan suttit fängslade i Afghanistan i tre dagar har nyligen släppts. Själv är Ahmed Walid Rashidi på väg hem till familj och […]

Talibanernas opiumförbud drabbar fattiga lantbrukare

Analys Talibanerna förbjuder opium precis som 2000. Konsekvenserna för Afghanistans jordbruk kan bli mycket svåra, skriver Jelena Bjelica i en analys.

Kreativt tänkande krävs för att låsa upp pengarna

Analys Redan innan talibanerna tog makten var Afghanistans ekonomi svag och kraftigt beroende av utländskt stöd. Tidigare utgjorde utländska anslag, i form av militärt och civilt stöd, cirka 8,5 miljarder US-dollar per år. Det motsvarade 43 procent av Afghanistans BNP och finansierade
75 procent av landets offentliga utgifter, 50 procent av budgeten och omkring 90 procent av statens säkerhetsutgifter.

SAK kommenterar: Rapport om åtaganden i Afghanistan

Analys Svenska Afghanistankommittén har bidragit till att ta fram en rapport som granskar den afghanska regeringens och det internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.

I efterdyningarna av ”Alla bombers moder”

Analys Den 13 april 2017 släppte den amerikanska militären bomben "Massive Ordnance Air Blast" (MOAB) mot ett grott- och tunnelsystem i Nangarhar, som var ett fäste för IS i Khorasan provinsen (ISKP). Med tanke på ISKP:s begränsade roll i Afghanistan finns det frågetecken om huruvida gruppens storlek och hot motiverade ett sådant drastiskt anfall.