Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Mars 20, 2023, av SAK