Analys

Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Aktuellt Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Landsbygden blir osynlig när allt fokus är på Kabul

Ur Afghanistan-nytt

Media förnekar sig inte. När tidningar, radio och speciellt TV rapporterade från sommarens omvälvande händelser i Afghanistan blev det ett starkt fokus på  det kaos som utspelades på och kring Kabuls flygplats. 

Offren bortglömda när krigande parter talar om fred

Ur Afghanistan-nytt Analys │ De krigande parterna ska enas om en väg till fred i Afghanistan. Men det råder delade meningar om krigsoffrens roll i fredsprocessen.

Våldet fortsätter – men ingen vill tala om det

Ur Afghanistan-nytt Trots fredsprocessen och pandemin har konflikten hittills varit lika dödlig som 2019. Däremot har våldet ändrat karaktär sedan avtalet mellan USA och talibanerna den 29 februari, visar en rapport publicerad på Afghanistan Analysts Network.

Återupptagen utredning om krigsbrott väcker hopp

Ur Afghanistan-nytt Internationella brottmålsdomstolen gör en helomvändning och ger åklagaren grönt ljus att fortsätta utredningarna i Afghanistan. Beslutet väcker offrens hopp om upprättelse men vägen fram till åtal kommer att vara kantad av svårigheter. Ett knappt år efter att Internationella brottmålsdomstolen, ICC, meddelade att utredningen i Afghanistan skulle läggas ner river en enhällig appellationskammare upp beslutet. Åklagare Fatou Bensouda kommer nu att kunna öppna en […]

Berättelsen om jordbrukspolitiken måste bytas ut

Ur Afghanistan-nytt Den afghanska jordbrukspolitiken sedan 2001 har misslyckats med att öka produktionen, lyfta landsbygden ur fattigdom och säkra tillgången till mat. Orsaken till misslyckandet är de historier som planerarna av jordbruksutveckling berättar för sig själva om hur man ”moderniserar” jordbruk, samtidigt som de bortser från bevisen från fältet.

Hoppfullt när det afghanska kulturarvet återupplivas

Ur Afghanistan-nytt Festivalen ”The Intangible – Art and Cultural Festival” i somras är en del av ansträngningarna för att stödja Afghanistans immateriella kulturarv. Det är goda nyheter för ett land som splittrats av intolerans och våldsam konflikt alldeles för länge.