Världsledande export och stort missbruk trots förbud

Afghanistan är världens största producent av opium. I april förra året förbjöd talibanledningen opiumodling, men frågan är vilken effekt förbudet får.

Mars 9, 2023, av Görrel Espelund