Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda. I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för kompetensutveckling av lärare.

Mars 14, 2023, av SAK