SAK kommenterar: Rapport om åtaganden i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén har bidragit till att ta fram en rapport som granskar den afghanska regeringens och det internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.

December 1, 2020, av Christer Bengtsson