Barnmorskorna som arbetade i skottlinjen

Barnmorskorna Hosna och Zohra arbetade oavbrutet för att erbjuda sjukvård medan striderna pågick. Spåren efter kriget syns fortfarande i väggar och på dörrar.

Juli 17, 2023, av SAK