Bristen på utbildade märks i hela Afghanistan

Ett par miljoner afghaner beräknas ha lämnat landet sedan 2021. Hundratusentals av dem tillhörde den utbildade medelklassen.

Juli 14, 2023, av Görrel Espelund