Att älska sitt land men ändå lämna det

Efter talibanernas maktövertagande inleddes en så kallad brain drain i så stor skala att vissa bedömare anser att kompetensförlusten är irreparabel.

Juli 15, 2023, av Eva Kellström Froste