Landsbygdsutveckling

En pojke och en flicka vid en vattenkran utanför ett hus.

Byn har fått rent vatten med teknikens hjälp

Landsbygdsutveckling För bara något år sedan hämtade de boende i Yousaf Khail vatten från en nästan uttorkad flodbädd. Att hitta friskt vatten visade sig vara svårare än beräknat.

AFGHANISTAN - Community members stand on a tank installed in East Kong Jagathu, a village of Chak district, Maidan Wardak province, as part of an ambitious pipe scheme project implemented by SCA-ABADEI and giving access to clean water to 1800 households in the area. The photo was taken on 11.30.22 and the project inaugurated on 12.12.22.(Photo taken by Elise Blanchard)

SAKs program ska minska sårbarhet på landsbygden

Aktuellt SAK arbetar på flera olika sätt för att bygga motståndskraft, eller resiliens, mot effekterna av klimatförändringarna och andra naturkatastrofer.

Faridullah sitter vid en reservoar och låter vatten strila mellan händerna.

Diken, tunnlar och reservoarer skyddar från översvämningar

Aktuellt När regnet väl kommer är marken så torr att den inte kan ta emot allt vatten. Följden av det blir översvämningar som förstör odlingar och hem.

Man står med herdestav framför planteringarna.

Träd ska skydda och ge levebröd

Aktuellt För att skapa motståndskraft mot översvämningar bedriver SAK olika projekt för att återställa miljön. En viktig insats är trädplantering.

Ramzia utomhus med grönskande bakgrund.

Ramziah stöttar kvinnor trots restriktioner

All verksamhet Det bästa med jobbet är att stötta kvinnor och se resultat, men restriktionerna gör arbetet svårt, säger Ramziah Radmanush, 28 år, fältarbetare i Takhar.

Barn vid en vattenkran.

Rent vatten har gjort livet i byarna bättre

All verksamhet Nu kan barnen i byn Bakhmal Basi gå i skolan i stället för att ägna dagarna åt att hämta vatten. De slipper också bli sjuka för att de druckit förorenat vatten.

Ibrahim lär sig att svetsa.

Ibrahim lär sig svetsa – och spara pengar

Landsbygdsutveckling "Det behövs metallarbetare här i byn och jag tror att jag kommer kunna leva på det." - Ibrahim Nazari, 17 år.

Rent vatten till 14 byar i största vattenprojektet

Landsbygdsutveckling SAKs största vattenledningsprojekt någonsin invigdes i slutet på förra året i provinsen Takhar. 14 byar har nu tillgång till rent dricksvatten. Barnen kan gå i skolan i stället för att hämta vatten och byborna slipper bli sjuka av förorenat vatten.