”Koranen säger att alla muslimer ska söka kunskap”

Ghulam Mahmood Hamas är en av de religiöst lärda som varit involverade i SAKs arbete med islam och rättighetsbaserat arbete. Gruppen har särskilt arbetat med kvinnors rättigheter. Han menar att de kulturella sedvänjorna ofta är det största hindret.

December 15, 2021, av SAK