Postkodlotteriet

Habibullah Ahengar - MEMCH

Mäns engagemang i mödra- och barnhälsovård

Aktuellt Stora framsteg har gjorts kring mäns förståelse för kvinnlig hälsa. Projektet MEMCH som SAK genomfört i samarbete med Postkodlotteriet har bidragit till att många män på den afghanska landsbygden fått en större förståelse för vikten av att kvinnors hälsa tas om hand. Mohammad Javad Danish rapporterar att fler och fler familjer nu föder på sjukhus istället för hemma.

Anna Ek håller i en stor check från Postkodlotteriet på 7 000 000 kr.

Modern teknologi ska stötta skolelever i Afghanistan

Aktuellt Fattigdom, lärarbrist och dålig infrastruktur är några av anledningarna till att nästan fyra miljoner barn i Afghanistan inte går i skolan. Talibanernas maktövertagande gör också framtiden osäker för flickors tillgång till utbildning. Svenska Afghanistankommittén satsar nu på studier via surfplattor som en metod för att ge fler chansen att gå i skolan.  10 000 barn i […]

Postkodlotteriet stöttar specialprojekt

Aktuellt I samarbete med Postkodlotteriet driver SAK projekt kring att öka mäns engagemang i kvinnors och barns hälsovård.

Postkodlotteriet viktigt stöd för SAK

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén är en av 58 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet.

Mensprojektet får fler flickor i skolan

Ur Afghanistan-nytt Frågan om mens är fortfarande tabubelagd på många platser i världen, inte minst i Afghanistan. Brist på toaletter och kunskap gör att många flickor stannar hemma när de har mens, varför de missar skolan. Men Faranaz Anwari, 15, tänker ändra på det.

Afghanistans bästa barnmorska

Barnmorskor På sjukhuset i Maidan Shar blir ordet utveckling så påtagligt att det går att ta på det. Det byggs för nya avdelningar och fler sängplatser. Provinssjukhuset har fått så gott rykte att även människor från huvudstaden letar sig hit hit för att få vård. Att det det är här man finner Afghanistans bästa barnmorska känns […]

15 miljoner + 7 miljoner från Svenska PostkodLotteriet till SAK

Press Svenska PostkodLotteriet skänker 15 miljoner till Svenska Afghanistankommitténs verksamhet, plus sju miljoner till ett specialprojekt.

På egna ben

Aktuellt Utifrån ser det ut som vilket hus som helst på en alldaglig gata i Taloqan, i norra Afghanistan. En enkel skylt talar om att SAK bedriver verksamhet här. När man har kommit in genom dörren möts man av en stor innergård, med blommor, grönska och några utspridda byggnader. Överallt pågår aktiviteter för att underlätta livet för personer med funktionsnedsättningar.

Svenska Afghanistankommittén får 10 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Ur Afghanistan-nytt

10 miljoner kronor har Svenska Afghanistankommittén tilldelats av PostkodLotteriet. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén, tog emot checken på Waterfront Congress Center i Stockholm under onsdagskvällen.