15 miljoner + 7 miljoner från Svenska PostkodLotteriet till SAK

Svenska PostkodLotteriet skänker 15 miljoner till Svenska Afghanistankommitténs verksamhet, plus sju miljoner till ett specialprojekt.

Mars 15, 2016, av SAK