Mäns engagemang i mödra- och barnhälsovård

Stora framsteg har gjorts kring mäns förståelse för kvinnlig hälsa. Projektet MEMCH som SAK genomfört i samarbete med Postkodlotteriet har bidragit till att många män på den afghanska landsbygden fått en större förståelse för vikten av att kvinnors hälsa tas om hand. Mohammad Javad Danish rapporterar att fler och fler familjer nu föder på sjukhus istället för hemma.

Januari 11, 2023, av SAK