hälsovård

Habibullah Ahengar - MEMCH

Mäns engagemang i mödra- och barnhälsovård

Aktuellt Stora framsteg har gjorts kring mäns förståelse för kvinnlig hälsa. Projektet MEMCH som SAK genomfört i samarbete med Postkodlotteriet har bidragit till att många män på den afghanska landsbygden fått en större förståelse för vikten av att kvinnors hälsa tas om hand. Mohammad Javad Danish rapporterar att fler och fler familjer nu föder på sjukhus istället för hemma.

Pandemins fjärde våg hotar Afghanistan

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar för att möta en ny våg av coronavirus. Sedan smittspridningen blev global har SAK genomfört vaccination av 47263 människor.

Postkodlotteriet stöttar specialprojekt

Aktuellt I samarbete med Postkodlotteriet driver SAK projekt kring att öka mäns engagemang i kvinnors och barns hälsovård.

Jag kommer att få se mitt barn växa upp

Sjukvård För några månader sedan blev jag moster till en underbar liten pojke, som kom till världen på Varbergs sjukhus. Precis som många andra förstföderskor hade min syster varit spänd och nervös inför förlossningen, men när jag frågade hur det hade gått svarade hon att allt hade gått utomordentligt bra. Inga komplikationer hade uppstått. Sjukvårdspersonalen hade […]

Femårig pojke dödad vid raketattack

Funktionsnedsättning En femårig pojke dödades när en raket träffade Svenska Afghanistankommitténs sjukhus i Maidan Shahr i provinsen Wardak, inte så långt från Kabul. Sjukhuset träffades under en attack mot staden Maidan Shar, som troligen genomfördes av talibaner.

Ett sjukhus för framtiden

Sjukvård När SAK tog över sjukhuset fanns det 40 sängplatser. Nu finns det 100, och vi fortsätter att bygga ut, förklarar Mohammadullah Dauran. Han är en stolt och dynamisk chef på provinssjukhuset i Maidan Shar, centralort i provinsen Wardak.

Sjukvård i fara

Aktuellt Maqboul sitter i sin mammas knä på britsen i akutmottagningen på sjukhuset i Maidan Shahr, Wardak. Dagen innan ramlade han ner från taket hemma i byn och bröt armen. Nu är den gipsad. Tårarna rinner nerför kinderna, men mamma och pappa är glada över att de fick så snabb vård.

Menstruation hindrar skolgång

Aktuellt Stor satsning på toaletter och kunskap om mens ska förhindra att flickor i puberteten inte lämnar skolan.

Samarbete för effektivare hälsovård

Aktuellt Shifo och SAK har inlett ett samarbete för att effektivisera den afghanska hälsovården.