Pandemins fjärde våg hotar Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar för att möta en ny våg av coronavirus. Sedan smittspridningen blev global har SAK genomfört vaccination av 47263 människor.

Oktober 8, 2021, av Christer Bengtsson