hälsovård

På fängelsekliniken i Mehtarlam

Aktuellt Siadalam Wafea har suttit fängslad i tre år utan att vara dömd för något brott.