Samarbete för effektivare hälsovård

Shifo och SAK har inlett ett samarbete för att effektivisera den afghanska hälsovården.

Februari 9, 2016, av SAK