Militär närvaro i Afghanistan

8 krav på de militära insatserna i Afghanistan

Aktuellt SAK tycker till om fortsatt internationell militär närvaro i Afghanistan.