Klimaträttvisa

Afghanistans glaciärer hotas av klimatförändringar

Ur Afghanistan-nytt ANALYS │Afghanistans omkring 4 000 glaciärer, landets frysta vattenreservoarer, håller på att smälta som en direkt följd av de globala klimatförändringarna. Det kan få svåra konsekvenser för befolkningen. Afghanistan kan inte påverka den globala uppvärmningen särskilt mycket, men det finns lokala åtgärder som kan vidtas.

Föreläsning: Klimaträttvisa för Afghanistan

Aktuellt Hur kommer landet påverkas av den globala uppvärmningen? Hur kan det påverka Svenska Afghanistankommitténs arbete?

Klimatförändringarna är livsfarliga för Afghanistan

Debatt Klimatmötet i Madrid, COP25, sopade en av de viktigaste frågorna under mattan: Vilket ekonomiskt ansvar har de länder som orsakat den globala uppvärmningen för länder som Afghanistan, där klimatförändringarna redan idag är en fråga om liv eller död. Sverige måste driva på hårdare för en rättvis global ansvarsfördelning för skador och klimatanpassning, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson hos Föreningen för utvecklingsfrågor.

Takhar: Det fanns inget gräs i bergen till boskapen

Ur Afghanistan-nytt I Takhar i norra Afghanistan har invånarna under de senaste elva åren drabbats av långvarig torka och minskad produktion till följd av klimatförändringarna. Men det senaste året har nederbörden ökat vilket gjort invånarna mer optimistiska, enligt Fried Ahmad Nikpour, chef för Takhars katastrofmyndighet (ANDMA).

Mycket står på spel vid klimattoppmöte

Ur Afghanistan-nytt För fattiga och utsatta länder som Afghanistan står mycket på spel på klimattoppmötet COP25 i Madrid (flyttat från Chile) i början på december.

Klimatkrisen slår hårt mot Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Trots att Afghanistan är ett av de länder i världen som bidrar minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.
– Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De.

Bråttom att bromsa den globala uppvärmningen

Ur Afghanistan-nytt Klimatförändringarna känner inga gränser. Det sade den afghanske ministern med ansvar för vattenfrågor när jag träffade honom nyligen, och det är ju en självklarhet. Men samtidigt en självklarhet med extra tyngd för Afghanistan.

De oskyldiga i klimatkrisen

Aktuellt Ett av jordens redan mest utsatta folk riskerar att drabbas ytterligare av den pågående klimatkrisen. En klimatkris de i princip är oskyldiga till att ha orsakat. Orättvisan kan knappast vara tydligare.

Vi måste prata om klimaträttvisa

Aktuellt Klimatkrisen slår även mot de som inte släpper ut växthusgaser. Afghanistan är ett land med ett utsatt folk och en ekonomi i behov av utveckling. Krister Holm, kommunikationschef på SAK, föreläser på flera orter, med start i Umeå den 7/11, på temat "Klimaträttvisa för Afghanistan". Boka in honom för vårterminen redan nu.