Afghanistans glaciärer hotas av klimatförändringar

ANALYS │Afghanistans omkring 4 000 glaciärer, landets frysta vattenreservoarer, håller på att smälta som en direkt följd av de globala klimatförändringarna. Det kan få svåra konsekvenser för befolkningen. Afghanistan kan inte påverka den globala uppvärmningen särskilt mycket, men det finns lokala åtgärder som kan vidtas.

Mars 11, 2021, av Eva Kellström Froste