Miljö och klimat

Afghanistans glaciärer hotas av klimatförändringar

Ur Afghanistan-nytt ANALYS │Afghanistans omkring 4 000 glaciärer, landets frysta vattenreservoarer, håller på att smälta som en direkt följd av de globala klimatförändringarna. Det kan få svåra konsekvenser för befolkningen. Afghanistan kan inte påverka den globala uppvärmningen särskilt mycket, men det finns lokala åtgärder som kan vidtas.

Solpaneler driver vattenpumpar

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistiankommittén har installerat över 430 solpaneler med en total effekt på drygt 100 000 watt under de senaste åren. Syftet är att pumpa dricksvatten i byar på landsbygden, driva utrustning i laboratorier och att förse skolor med vatten. Toaletter med rinnande vatten är en förutsättning för att fler flickor ska kunna gå kvar i skolan, även efter att de fått mens. 41 skolor, åtta […]

Klimatförändringarna är livsfarliga för Afghanistan

Debatt Klimatmötet i Madrid, COP25, sopade en av de viktigaste frågorna under mattan: Vilket ekonomiskt ansvar har de länder som orsakat den globala uppvärmningen för länder som Afghanistan, där klimatförändringarna redan idag är en fråga om liv eller död. Sverige måste driva på hårdare för en rättvis global ansvarsfördelning för skador och klimatanpassning, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson hos Föreningen för utvecklingsfrågor.

Takhar: Det fanns inget gräs i bergen till boskapen

Ur Afghanistan-nytt I Takhar i norra Afghanistan har invånarna under de senaste elva åren drabbats av långvarig torka och minskad produktion till följd av klimatförändringarna. Men det senaste året har nederbörden ökat vilket gjort invånarna mer optimistiska, enligt Fried Ahmad Nikpour, chef för Takhars katastrofmyndighet (ANDMA).

Mycket står på spel vid klimattoppmöte

Ur Afghanistan-nytt För fattiga och utsatta länder som Afghanistan står mycket på spel på klimattoppmötet COP25 i Madrid (flyttat från Chile) i början på december.

Klimatkrisen slår hårt mot Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Trots att Afghanistan är ett av de länder i världen som bidrar minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.
– Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De.

Stora miljöutmaningar i Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Afghanistan är ett av världens tio mest sårbara länder när det gäller klimatförändringar, på grund av sitt torra klimat och sitt huvudsakligen agrara samhälle. Vatten är nyckelresurs, skogen ger bränsle och materiel, samt binder mark och förhindrar erosion. Båda resurserna har minskat markant under senare decennier.

Grönare landskap handlar om överlevnad

Ur Afghanistan-nytt Runt avlägsna byar utanför staden Bamiyan blir dalgångarna för var dag allt grönare. Människors förståelse ökar för hur de kan ta naturen till hjälp för att få en bättre levnadsstandard och skydda sig mot naturkatastrofer.