Vad hände sedan?

Ajmal och Jawad läser ekonomi tillsammans

Ur Afghanistan-nytt I Afghanistan-nytt nr 1 2018 berättade vi om Tamim, Ajmal och Jawad som gick i tionde klass tillsammans. Men vad hände sedan?

Ny skolbyggnad gav studiero

Ur Afghanistan-nytt I Afghanistan-nytt nr 3, 2018 skrev vi om ett skolbygge som gav framtidshopp. Så här gick det sedan.