”Om jag inte varit där hade mor och barn dött”

Barnmorskan Rahila Elham arbetar som enda barnmorska på en sjukvårdsklinik i byn Raqul, som ligger i en avlägsen del av provinsen Wardak. Hon har arbetat på den SAK-drivna kliniken i två månader.

Mars 12, 2024, av SAK