mänskliga rättigheter

”Svårare arbeta för kvinnors rättigheter”

Aktuellt Bilal Ahmad Noorzad, 38, arbetar sedan 2017 med kapacitetsutveckling kring mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors, på regionkontoret i Ghazni.

Mänskliga rättigheter efter talibanernas maktövertagande, UNAMA rapporterar

Börje Almqvist Vad har hänt med de mänskliga rättigheterna, framförallt kvinnors och flickors rättigheter efter talibanernas maktövertagande den 15 augusti förra året?
UNAMA (FN:s samordningsorgan i Afghanistan) har publicerat sin första rapport om talibanernas inskränkningar av mänskliga rättigheter efter maktövertagandet.

Rent vatten räddar liv

Aktuellt Rent vatten är livsavgörande och en mänsklig rättighet. Ändå var det ingen självklarhet för folket i Rustaq. Med den nya vattenledningen som SAK och lokalbefolkningen byggt ändras det.

Kvinnor i kläm när korruptionen styr

Ur Afghanistan-nytt Få institutioner i Afghanistan är så korrupta som rättsväsendet. Domstolarna dömer till de rikas fördel och de fattiga har ofta ingen chans. En majoritet av befolkningen förlitar sig fortfarande på det traditionella rättsväsende där krigsherrar, byråd och stamäldstar dömer.