Mänskliga rättigheter efter talibanernas maktövertagande, UNAMA rapporterar

Vad har hänt med de mänskliga rättigheterna, framförallt kvinnors och flickors rättigheter efter talibanernas maktövertagande den 15 augusti förra året?
UNAMA (FN:s samordningsorgan i Afghanistan) har publicerat sin första rapport om talibanernas inskränkningar av mänskliga rättigheter efter maktövertagandet.

Augusti 18, 2022, av Börje Almqvist