”Svårare arbeta för kvinnors rättigheter”

Bilal Ahmad Noorzad, 38, arbetar sedan 2017 med kapacitetsutveckling kring mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors, på regionkontoret i Ghazni.

Mars 27, 2023, av SAK