Andreas Stefansson

Fortsatt lyhördhet i en ny tid

Andreas Stefansson Inte bara lärarlöner och skolböcker behövdes för att öppna SAKs skolor för alla flickor.

SAKs generalsekreterare

Miljoner kan dö utan bistånd till Afghanistan

Debatt Den afghanska regeringen har fallit, talibanerna är tillbaka vid makten. För omvärlden är det ett fullständigt misslyckande – och för den överväldigande majoriteten i Afghanistan är det en mardröm.

Svenska Afghanistankommittén i Almedalen

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén deltar i debatten under Almedalsveckan. De frågor vi framförallt lyfter i år är biståndets roll i lokalt fredsbyggande och problematiken med brott mot den internationella humanitära rätten - krigets lagar. Dessutom deltar vi i ett seminarium om hot och våld mot journalister i krigsdrabbade områden.