Lär känna Afghanistan

Afghanistans historia präglad av stora kulturer

Ur Afghanistan-nytt LÄR KÄNNA AFGHANISTAN | Från bronsåldern fram till första världskriget har Afghanistan spelat en central roll i några av världshistoriens mäktigaste kulturer. Det påverkar än i dag landets utveckling och politik.

Konst i retur – två unika konstutställningar i Afghanistan

Börje Almqvist För första gången på hundratals år finns en del av Afghanistans ovärderliga kulturarv i förskingringen att se i hemlandet. Nu visas två stora helt unika miniatyrmålningsutställningar i Kabul och Herat.

TV-sänd talangjakt lockar unga afghaner

Ur Afghanistan-nytt Kulturen i Afghanistan är i förändring.
Unga tjejer tar plats på musikscenen
och i tv, men utanför tv-apparaterna kan
de bara dansa när männen inte ser
på. I mångt och mycket präglas den afghanska
kulturen fortfarande av gamla traditioner och
värderingar.