Flykt

Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Aktuellt ÅRSMÖTESUTTALANDE 2017 "SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAKs biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet."

Vem behöver andrum?

Aktuellt Plötsligt kommer de inte mer, de unga afghanska asylsökande. De är som bortraderade från båtarna, bussarna, tågen. För ett halvår sedan var de tusentals varje månad. Under mars kom en handfull till Sverige, den lägsta siffran på många år. Men nu har det tagit stopp, nästan totalstopp. ”Vi har fått andrum”, sägs det. Ett av […]

Även bland SAKs anställda finns de som vill lämna Afghanistan

Aktuellt Den osäkerhet som sprider sig över Afghanistan gör att det fortfarande finns många som vill lämna landet; bort från otryggheten. Det gäller även bland Svenska Afghanistankommitténs (SAK) egen personal. ”Mamma, när kommer du hit? Hur länge ska vi behöva vara ensamma?” Så låter det när Jamila talar med sina barn i Tyskland över Internet. De […]

Afghansk folkvandring – fakta, siffror och trender

Ur Afghanistan-nytt Inströmningen av flyktingar till Europa har ökat enormt i år. De flesta kommer från Syrien, men afghaner utgör den andra största gruppen.
Sociala system i mottagande länder har blivit allt hårdare ansträngda, särskilt på lokal nivå.

De som tar emot

Ur Afghanistan-nytt Johan Stuube är i grunden industrielektriker och automationstekniker. Men sedan början av november är han istället skiftledare på kvällarna vid ett ankomstboende för ensamkommande minderåriga i en av Stockholms kranskommuner. Där bor runt 50 afghanska pojkar.

De som just kommit hit

Ur Afghanistan-nytt Fram till och med november hade 20 947 ensamkommande minderåriga
afghaner sökt asyl i Sverige, de allra flesta pojkar. En av dem är Mojtaba Ibrahimi, 16 år. A-nytt träffade honom på ett akut inrättat
ankomstboende i en av Stockholms kranskommuner för att höra hans
berättelse.

De som kommer hit – och som skickas tillbaka

Ur Afghanistan-nytt Hittills i år har antalet afghaner som söker asyl i Sverige ökat med närmare 1 000 procent jämfört med samma period 2014. Över hälften av dem är ensamkommande minderåriga. Många kommer att få stanna men många kommer också att skickas tillbaka. För dem väntar många svårigheter och de flesta försöker fly igen.

Om ett barbariskt övergrepp i skön miljö och behovet att långsiktigt lösa flyktingkrisen

Aktuellt Jag är i Bamiyan. En fantastiskt plats med fascinerande historia, men som i världen mest är känt för ett barbariskt övergrepp mot en kulturskatt. Det får mig att tänka kring extremism och övergrepp som driver människor på flykt.