SAK 40 år

Allt förändrades när Sakhi fick hjälp av SAK

Ur Afghanistan-nytt Stödet från SAK har förändrat många människors liv i Afghanistan. Sakhi Birdi, 34 år, som fick polio som barn, är en av dem.

Hon drev på för flickor i skolan

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 år │ Hanneke Kouwenbergs engagemang och nyfikenhet tog henne till Afghanistan på 1980-talet. Hon drev på för att flickor skulle gå i skolan.

Kampanj för flickors skolgång blev SAKs räddning

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 år │ När Sovjet lämnade Afghanistan stod SAK inför en existentiell kris. För många medlemmar var målet uppnått. Men en aktiv kampanj för att få fler flickor i skolan vände allt.

Mahiuddin fick den första benprotesen

Ur Afghanistan-nytt Mahiuddin Sakhizada förlorade sitt ena ben när han trampade på en mina som 14-åring. Han var den första person som fick en benprotes tack vare SAKs arbete med personer med funktionsnedsättningar. Det arbetet startade i provinsen Takhar 1991, mitt under brinnande krig.

Insmugglad medicin blev starten på biståndet

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 ÅR. | Med ytterst okonventionella metoder startade SAKs biståndsarbete i Afghanistan. Den bristande biståndserfarenheten tros av pionjärerna ligga bakom att det gick så bra.