Allt förändrades när Sakhi fick hjälp av SAK

Stödet från SAK har förändrat många människors liv i Afghanistan. Sakhi Birdi, 34 år, som fick polio som barn, är en av dem.

Februari 20, 2021, av SAK