Anna Ek

Pandemi och fredssamtal: Ett år som inget annat

Aktuellt Trots alla utmaningar som pandemin inneburit har SAK lyckats upprätthålla sin verksamhet. Sverigechef Anna Ek summerar året som gått och blickar fram mot 2021.

Bidens vägval kan få ödesdigra följder för Afghanistan

Aktuellt USA:s nästa president ärver ett krig som pågått längre än Vietnamkriget och kostat mer än Marshallhjälpen. Han har också chansen att bidra till att det får ett slut, skriver SAKs Sverigechef Anna Ek.

Kvinnors deltagande i fredsprocessen måste vara mer än symboliskt

Aktuellt Intra-afghanska samtal mellan talibaner och den afghanska regeringen kanske kan leda till en varaktig fred. Men vad kommer hända med kvinnors rättigheter och flickors skolgång?

SAK satsar på att värva och engagera fler

Ur Afghanistan-nytt I år börjar de förändringar som färdplanen Medlemsrörelse 2021 föreslog att införas. Satsning på att värva fler unga medlemmar och nya former för engagemang är några av insatserna.
I nästa strategiska plan, från och med 2022, ska medlemsrörelsens roll och funktion tydligt vara med.

De kommer att rädda liv – de kommer att bli ifrågasatta

Barnmorskor Studenterna arbetar med att göra skisser och bilder för att illustrera olika moment en barnmorska behöver veta som en del av utbildningen. De passar även på att sprida andra viktiga samhällsbudskap genom sitt engagemang.

Svenska Afghanistankommittén i Almedalen

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén deltar i debatten under Almedalsveckan. De frågor vi framförallt lyfter i år är biståndets roll i lokalt fredsbyggande och problematiken med brott mot den internationella humanitära rätten - krigets lagar. Dessutom deltar vi i ett seminarium om hot och våld mot journalister i krigsdrabbade områden.

”När kvinnor tar plats i samhället kan de bryta med gamla traditioner”

Ur Afghanistan-nytt KRÖNIKA | "När jag var liten blev flickor och unga kvinnor i min by bortgifta mot sin vilja".