Svenska Afghanistankommittén i Almedalen

Svenska Afghanistankommittén deltar i debatten under Almedalsveckan. De frågor vi framförallt lyfter i år är biståndets roll i lokalt fredsbyggande och problematiken med brott mot den internationella humanitära rätten – krigets lagar. Dessutom deltar vi i ett seminarium om hot och våld mot journalister i krigsdrabbade områden.

Juni 25, 2018, av Jane Karlsson