Ideellt engagemang i Sverige

”Utbildning ger våra barn hopp”

Ur Afghanistan-nytt Nader Barekzai, 56 år, blev medlem i SAK 1991, ett år efter att han kom till Sverige från Afghanistan.

2019 års SAK-styrelse

Nominera till SAKs styrelse

Aktuellt SAKs årsmöte närmar sig. En styrelse ska väljas och därför påminner valberedningen om att det är dags att nominera kandidater.

Margareta på en stig i grönskande sommarlamdskap.

” Vi har Afghanistan i våra hjärtan”

Ur Afghanistan-nytt Margareta Fränne, 80 år, bodde i Afghanistan i början på 1970-talet. När SAKs lokalförening i Södertälje bildades 1980 var det självklart för henne att engagera sig, och det har hon gjort sedan dess.

SAKs engagemangsenkät 2021

Aktuellt Varje år gör vi en engagemangsenkät för att ta pulsen på våra medlemmar och engagerade i SAK. Nu har du chansen att göra din röst hörd.
Dina åsikter som medlem eller engagerad i SAK är mycket viktiga och värdefulla för oss. Hjälp oss att bli ännu bättre genom att fylla i vår enkät!
Tack!

”Nu måste jag ge ännu mer”

Ur Afghanistan-nytt Oväntat, oroligt – men engagemanget viktigare än någonsin. Hanneke Kouwenberg och Thomas Magnusson har bägge varit engagerade under decennier i SAK och nu är de redo att ge ännu mer.

Reza samlade in pengar på cykeltur genom Sverige

Ur Afghanistan-nytt Reza Javid, 34 år, föreningsrevisor och aktiv i Skövde/Skaraborg, cyklade i somras från Kiruna till Smygehuk och kom på att han kunde samla in pengar till SAK under tiden.

Efter årsmötet – SAKs värderingar skrivs in i stadgarna

Ur Afghanistan-nytt Vid årsmötet den 29 maj antogs uppdaterade stadgar där SAKs värderingar skrevs in, liksom rutiner för hur en medlem kan uteslutas.

”Jag vill skapa en känsla av hopp”

Ur Afghanistan-nytt Felicia Brito engagerade sig i lokalföreningen i Göteborg när hon arbetade med traumatiserade ungdomar från Afghanistan.

Medlemmarnas tankar kring SAKs strategiska arbete

Aktuellt I november 2020 tillfrågades SAKs medlemmar om deras tankar kring SAKs strategiska arbete, nuvarande och kommande.