Ideellt engagemang i Sverige

Jag vill förändra livet för kvinnor i Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Fateme Barikzay tog initiativ till SAKs jämställdhetsnätverk för att hon kände att det behövs en kraft som kämpar för kvinnors rättigheter.

”Det finns extremt behov av barnmorskor”

Ur Afghanistan-nytt Margareta Varenhed, 68 år, är sekreterare i lokalföreningen i Skövde-Skaraborg. Hon har varit sjöman, jobbat med bistånd i Bolivia och med Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan.
– Jag har sett så mycket av världen att jag måste engagera mig.

Vi behöver din hjälp i Världens Barn 2020

Aktuellt Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn 2020 ligger i startgroparna. SAK kommer fortsätta kommunicera, engagera och samla in pengar till arbetet för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra.

Kajsa Johansson SAKs nya ordförande

Ur Afghanistan-nytt Kajsa Johansson, 41 år, valdes till SAKs nya ordförande vid årsmötet den 30 maj. Hon vill utveckla påverkansarbetet i Sverige för ett starkt bistånd och ser utmaningarna i Afghanistan som större än tidigare.

Afghanistankommitténs program på Bokmässan i Göteborg

Aktuellt Hoppas att du har möjlighet att besöka vår monter eller se något av våra program på bokmässan den 26-29 september 2019. Kolla in programmet här.

Vi behöver din hjälp i Världens Barn 2019

Aktuellt

KAMPANJ | Detta gör vi med stödet från Världens Barn och så kan du hjälpa till. Läs mer här. 

Boka in den afghanska filmfestivalen i Stockholm

Aktuellt Den 13 september 2019 börjar SAMA, den afghanska filmfestivalen i Stockholm. Finns det ett bättre sätt att starta höstterminen på? Nu är det klart vilka filmer som ska visas!

”Utbildning är bästa sättet att bekämpa fattigdom”

Ur Afghanistan-nytt MEDLEMSINTERVJU | Asem Toukhi är 27 år, har en kandidatexamen i ekonomi och jobbar som ekonomiassistent. Han är aktiv i Göteborgs lokalförening och i Föreningsutskottet. Han tycker att SAK ska satsa mer på att nå unga.

Terese Cristiansson får årets Solidaritetspris

Aktuellt Journalisten Terese Cristiansson, före detta frilans och numera utrikeskorrespondent på TV4, får årets Solidaritetspris för hennes mångåriga rapportering från Afghanistan. Priset delades ut i Lund under Svenska Afghanistankommitténs årsmöte i helgen.