Ideellt engagemang i Sverige

Reza samlade in pengar på cykeltur genom Sverige

Ur Afghanistan-nytt Reza Javid, 34 år, föreningsrevisor och aktiv i Skövde/Skaraborg, cyklade i somras från Kiruna till Smygehuk och kom på att han kunde samla in pengar till SAK under tiden.

Efter årsmötet – SAKs värderingar skrivs in i stadgarna

Ur Afghanistan-nytt Vid årsmötet den 29 maj antogs uppdaterade stadgar där SAKs värderingar skrevs in, liksom rutiner för hur en medlem kan uteslutas.

”Jag vill skapa en känsla av hopp”

Ur Afghanistan-nytt Felicia Brito engagerade sig i lokalföreningen i Göteborg när hon arbetade med traumatiserade ungdomar från Afghanistan.

Medlemmarnas tankar kring SAKs strategiska arbete

Aktuellt I november 2020 tillfrågades SAKs medlemmar om deras tankar kring SAKs strategiska arbete, nuvarande och kommande.

Jag vill förändra livet för kvinnor i Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Fateme Barikzay tog initiativ till SAKs jämställdhetsnätverk för att hon kände att det behövs en kraft som kämpar för kvinnors rättigheter.

”Det finns extremt behov av barnmorskor”

Ur Afghanistan-nytt Margareta Varenhed, 68 år, är sekreterare i lokalföreningen i Skövde-Skaraborg. Hon har varit sjöman, jobbat med bistånd i Bolivia och med Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan.
– Jag har sett så mycket av världen att jag måste engagera mig.

Vi behöver din hjälp i Världens Barn 2020

Aktuellt Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn 2020 ligger i startgroparna. SAK kommer fortsätta kommunicera, engagera och samla in pengar till arbetet för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra.

Kajsa Johansson SAKs nya ordförande

Ur Afghanistan-nytt Kajsa Johansson, 41 år, valdes till SAKs nya ordförande vid årsmötet den 30 maj. Hon vill utveckla påverkansarbetet i Sverige för ett starkt bistånd och ser utmaningarna i Afghanistan som större än tidigare.

Afghanistankommitténs program på Bokmässan i Göteborg

Aktuellt Hoppas att du har möjlighet att besöka vår monter eller se något av våra program på bokmässan den 26-29 september 2019. Kolla in programmet här.