Almedalen

Svenska Afghanistankommittén i Almedalen

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén deltar i debatten under Almedalsveckan. De frågor vi framförallt lyfter i år är biståndets roll i lokalt fredsbyggande och problematiken med brott mot den internationella humanitära rätten - krigets lagar. Dessutom deltar vi i ett seminarium om hot och våld mot journalister i krigsdrabbade områden.

Afghanistankommittén på Almedalen

Aktuellt Under Almedalsveckan 2017 medverkade Svenska Afghanistankommittén i ett antal seminarier. De frågor vi lyfte fram i olika sammanhang var hur säkert det är i Afghanistan för en återsänd, hur påverkas möjligheterna för ett konfliktdrabbat land som Afghanistan till återuppbyggnad och utveckling när över en halv miljon afghaner tvingats tillbaka från grannländerna och Europa, samt hur civil-militär samverkan gått ut över säkerheten och möjligheterna för humanitärt och långsiktigt utvecklingsarbete.