De kommer att rädda liv – de kommer att bli ifrågasatta

Studenterna arbetar med att göra skisser och bilder för att illustrera olika moment en barnmorska behöver veta som en del av utbildningen. De passar även på att sprida andra viktiga samhällsbudskap genom sitt engagemang.

Februari 27, 2019, av Beatrice Skoglund