SAK satsar på att värva och engagera fler

I år börjar de förändringar som färdplanen Medlemsrörelse 2021 föreslog att införas. Satsning på att värva fler unga medlemmar och nya former för engagemang är några av insatserna.
I nästa strategiska plan, från och med 2022, ska medlemsrörelsens roll och funktion tydligt vara med.

Januari 16, 2020, av Beatrice Skoglund