”Kvinnorna och flickorna behöver omvärldens stöd”

På årsdagen av talibanernas maktövertagande arrangerade lokalföreningen i Stockholm en manifestation för afghanska flickors rätt till utbildning.

Oktober 20, 2022, av Eva Kellström Froste