Fortsatt lyhördhet i en ny tid

Inte bara lärarlöner och skolböcker behövdes för att öppna SAKs skolor för alla flickor.

April 19, 2022, av SAK