Bistånd

Årsmötesuttalande: Svenska Afghanistankommittén kräver att kvinnors och flickors rättigheter respekteras

Aktuellt Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan den 15 augusti 2021 har mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors och flickors, fri- och rättigheter begränsats alltmer. Kvinnor är helt uteslutna från politiskt beslutsfattande. Rättssäkerheten är obefintlig. Många har tvingats att fly landet.

SAKs årsrapport för 2021

Aktuellt Intressant läsning för den som vill veta mer om Afghanistan och SAKs arbete med utvecklingsbistånd.

Berg

Afghanistan står inför en kollaps

Andreas Stefansson Svält riskerar att skörda fler människoliv i Afghanistan det kommande året än vad krigets våld gjort de senaste två decennierna. Sverige har ett ansvar att rädda landet från kollaps, skriver SAKs Andreas Stefansson i SvD.

Hospital

Aid cut-off may kill more Afghans than war

Andreas Stefansson Urgent action is needed by the international community to prevent catastrophic hunger in Afghanistan, SCA writes on Al Jazeera. (4 Dec 2021)

Konferens om utveckling och resultat

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistankommittén arrangerar internationell konferens i höst om biståndet till Afghanistan och dess resultat.

Rent vatten till många familjer

All verksamhet Afghanistan är i desperat behov av utveckling. På många håll saknas rent vatten och livsnödvändiga vägar. SAK försöker ändra på det på så många ställen vi kan.

Stöd till Afghanistan kan bromsas

Ur Afghanistan-nytt Flera länder villkorade sitt fortsatta stöd vid givarkonferensen för Afghanistan. Sverige höll fast vid sitt fyraåriga åtagande, men är samtidigt berett att dra i handbromsen om utvecklingen går åt fel håll.

SAK kommenterar: Rapport om åtaganden i Afghanistan

Analys Svenska Afghanistankommittén har bidragit till att ta fram en rapport som granskar den afghanska regeringens och det internationella samfundets genomförande av sina åtaganden i Afghanistan.

Fler kortsiktiga och villkorade löften på årets givarkonferens

Aktuellt Det internationella samfundet förnyade sitt stöd till Afghanistan under givarkonferensen som avslutades på tisdagen. För 2021 är den totala summan av ländernas löften 3,3 miljarder dollar. Men flera länder uttryckte tydliga villkor för att biståndet ska ligga kvar på samma nivå fram till 2024.