Bistånd

Mahiuddin fick den första benprotesen

Ur Afghanistan-nytt Mahiuddin Sakhizada förlorade sitt ena ben när han trampade på en mina som 14-åring. Han var den första person som fick en benprotes tack vare SAKs arbete med personer med funktionsnedsättningar. Det arbetet startade i provinsen Takhar 1991, mitt under brinnande krig.

SAK blir strategisk partner till Sida

Aktuellt SAK och Sida undertecknar samförståndsavtal som gör Svenska Afghanistankommittén till en strategisk partnerorganisation.

Fortsätt investera i Afghanistans framtid

Aktuellt I november planeras en internationell givarkonferens om Afghanistan i Geneve, men i det osäkra världsläget är utgången oviss. Nu samlas biståndsorganisationer med verksamhet i Afghanistan för att sätta press och understryka vikten av fortsatt stöd till landet.

Öka effektiviteten i biståndet till Afghanistan

All verksamhet Svenska Afghanistankommittén tillsammans med Oxfam har tagit fram en ny rapport som visar att principerna för effektivt bistånd inte efterlevs i Afghanistan.

8 krav på de militära insatserna i Afghanistan

Aktuellt SAK tycker till om fortsatt internationell militär närvaro i Afghanistan.

”Nu blir jag bjuden på alla bröllopsfester!”

Aktuellt Diskriminering, fattigdom och utanförskap drabbar flickor med funktionsvariationer hårdast. Nu kan du göra skillnad.

Öppet brev: Avräkningar från biståndet

Aktuellt Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Att ta pengar från människor som lever i fattigdom för att betala för andra människors rätt till skydd och asyl är inte en solidarisk politik.

Duvor som flyger och i bakgrunden ser man ett av tornen från den Blå moskén i Mazar-e Sharif

Nej, Afghanistan är inte ett svart hål

Aktuellt Efter att Sida döpt Development talks den 11 juni med titeln ”13 years in Afghanistan – so what? och Omvärlden skrev en artikel med titeln Det svenska biståndet till Afghanistan har haft liten effekt menar jag att det är viktigt att korrigera den bilden. Mitt svar kan du läsa nedan, eller hos Omvärlden Afghanistan. Ett stort svart hål […]