Fortsätt investera i Afghanistans framtid

I november planeras en internationell givarkonferens om Afghanistan i Geneve, men i det osäkra världsläget är utgången oviss. Nu samlas biståndsorganisationer med verksamhet i Afghanistan för att sätta press och understryka vikten av fortsatt stöd till landet.

September 4, 2020, av Beatrice Skoglund