Press

Fortsätt investera i Afghanistans framtid

Aktuellt I november planeras en internationell givarkonferens om Afghanistan i Geneve, men i det osäkra världsläget är utgången oviss. Nu samlas biståndsorganisationer med verksamhet i Afghanistan för att sätta press och understryka vikten av fortsatt stöd till landet.

När USA vill tysta ICC behövs våra röster som stöd

Andreas Stefansson Nu när Internationella brottmålsdomstolen återigen börjat utreda misstänkta krigsbrott av amerikanska trupper i Afghanistan har president Donald Trump utfärdat sanktioner mot domstolens personal och alla som samarbetar. Med detta agerande underminerar USA den humanitära rätten och möjligheterna till ansvarsutkrävande för det afghanska folket, bloggar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Vi stöttar Afghanistan under pandemin med informationskampanjer och förstärkt sjukvård

Andreas Stefansson Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om hur coronapandemin ändrat hur vi jobbar. Detta gäller i synnerhet provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén har det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600 000 människor. Men även fortsatt och utvidgat informationsarbete för ökad medvetenhet och förebyggande smittspridning bland de cirka två miljoner människor vår verksamhet når ut till i 14 provinser.

Replik: Effektivt bistånd ger resultat för fattiga i Afghanistan

Debatt Tidningen Expressen ledarsida gör en feltolkning av vår rapport ”Aid Effectiveness in Afghanistan” om biståndet till landet. Där givarna har samordnat stödet till det svårt konflikthärjade Afghanistan har biståndet varit effektivt, replikerar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Historiskt hopp för fred i Afghanistan – fortsatt svenskt stöd behövs

Press Avtalet i Doha mellan USA och talibanerna ger historiskt hopp för Afghanistans civilbefolkning, som drabbats hårt under 18 år av väpnad konflikt. Fredsprocessen kan underlätta för Sverige att bistå med långsiktig utveckling. Samtidigt är det viktigt att rättigheterna för unga, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar inte förhandlas bort, kommenterar Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson.

Sverige måste ta ställning för skydd av civila i Afghanistan

Andreas Stefansson I dagarna presenteras regeringens proposition om Sveriges fortsatta militära bidrag till Natoinsatsen Resolute Support Mission. Genom sin roll som utbildare och rådgivare inom den afghanska militären har Sverige möjlighet att göra skillnad, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

Det osäkra valet – och vad händer med freden?

Andreas Stefansson Kampanjen inför presidentvalet på lördag 28 september är nu i full gång, sedan samtalen frysts mellan USA och talibanerna. Vad händer nu – med freden? Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om sin senaste resa till Afghanistan.

Medlemsintervju

Ur Afghanistan-nytt Stephanie Kilander utbildar tjänstemän inom Stockholms
stad om situationen i Afghanistan. Hon är nybliven ordförande
för Stockholms lokalkommitté.