Historiskt hopp för fred i Afghanistan – fortsatt svenskt stöd behövs

Avtalet i Doha mellan USA och talibanerna ger historiskt hopp för Afghanistans civilbefolkning, som drabbats hårt under 18 år av väpnad konflikt. Fredsprocessen kan underlätta för Sverige att bistå med långsiktig utveckling. Samtidigt är det viktigt att rättigheterna för unga, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar inte förhandlas bort, kommenterar Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson.

Februari 29, 2020, av SAK