Medlemsintervju

Stephanie Kilander utbildar tjänstemän inom Stockholms
stad om situationen i Afghanistan. Hon är nybliven ordförande
för Stockholms lokalkommitté.

Mars 28, 2017, av SAK